• Chúc anh chị buôn may bán đắt, công việc thuận lợi, phát triển.
  • Chúc anh chị khai trương may mắn, cát tài cát lộc, ăn nên làm ra.
  • Mừng anh chị khai trương cửa hàngchúc anh chị công việc làm ăn, thuận lợi hanh thông, tiền vô như nước.
  • Chúc anh chị khai trương tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý