Lời Chia Buồn Đám Tang

1. Bây giờ chỉ còn lời chia buồn lớn nhất mà chúng ta có thể nói.
2. Đám tang này kết thúc trước khi chúng ta có thể nhìn thấy nhau.
3. Đám tang này đã kết thúc và chúng ta phải chia buồn nhau.
4. Các cơn đau lớn nhất bị xóa bỏ khi chúng ta chia buồn nhau.
5. Bây giờ chúng ta phải trải qua đau khổ của việc chia buồn.
6. Không còn gì để chia buồn nữa, chỉ còn những lời tiếc thương.
7. Chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của chúng ta nhưng vẫn phải chia buồn.
8. Chúng ta không thể lấy lại thời gian bị mất, nhưng chúng ta vẫn còn chia buồn.
9. Một cái đời đã bị mất, nhưng chúng ta vẫn còn phải chia buồn nó.
10. Không thể lấy lại những khoảng cách đã mất, nhưng chúng ta vẫn cần phải chia buồn.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Bài viết cùng chủ đề:

Tin mới hơn

Thời Trang Nam Phú Yên

Thời Trang Nam Phú Yên   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất ...

Thời Trang Yody Hà Nam

Thời Trang Yody Hà Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất ...

Yesterday Store – Thời Trang Nam Đà Nẵng

Yesterday Store – Thời Trang Nam Đà Nẵng   Những Mẫu Thời Trang ...

Y8 Thời Trang Nam Nữ

Y8 Thời Trang Nam Nữ   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất ...

Game Y8 Thời Trang Nam

Game Y8 Thời Trang Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất ...

Yody Thời Trang Nam

Yody Thời Trang Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Yody ...

Y8 Thời Trang Nam

Y8 Thời Trang Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Y8 ...

Thời Trang Nam Vĩnh Yên

Thời Trang Nam Vĩnh Yên   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất ...

Thời Trang Yoga Nam

Thời Trang Yoga Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Thời ...

Thoi Trang Nam Yume

Thoi Trang Nam Yume   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Thoi ...

Thời Trang Nam Ylanka

Thời Trang Nam Ylanka   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Thời ...

Thời Trang Nam Y8

Thời Trang Nam Y8   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Thời ...

Thời Trang Nam Yame

Thời Trang Nam Yame   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Thời ...

Thời Trang Nam Yody

Thời Trang Nam Yody   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot Nhất Thời ...

Thời Trang Xanh Tại Việt Nam

Thời Trang Xanh Tại Việt Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam Hot ...

Trang Phục Thời Xưa Của Việt Nam

Trang Phục Thời Xưa Của Việt Nam   Những Mẫu Thời Trang Nam ...